Koostööpäev Kärlal

28/04/2018

28. aprillil Kärla piirkonna koostööpäev Kärla Põhikoolis

MÕK-i mõtestamine - MÕK-i 3 põhiteemat

  • õppijakesksus
  • personaalõpe
  • õpetajate koostöö

MÕK-i mõtestamine - õpetaja 3 peamist väljakutset

  • koostööoskus
  • kommunikatsioonioskus
  • eneseanalüüsioskus

MÕK-i mõtestamine - 21.sajandi oskused

  • loovus
  • koostöö
  • suhtlemine
  • eneseanalüüs

Koostööpäev pildis