Projekti teostajad
AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekt nr 2014-2020.1.02.17-0480

Programmi sisutegevused viivad ellu MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustajad Margus Saks ja Tiia Lister koostöös kohalike haridusasutuste juhtkondade, valdkondlike tugispetsialistide ning koolipidaja koostöös. PIRN-il on pikaajaline kogemus koolide arengunõustamiste, koolide erinevate fookustega auditite, koolituste ja koostööpäevade läbiviimisel nii koolides/lasteaedades kui ka laiemates piirkondlikes koolikogukondades. Lähem info MTÜ Tulevikhariduse PIRN kohta kodulehelt: www.tulevikuharidus.ee.