Projektipäevik
AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekt nr 2014-2020.1.02.17-0480

Projekti jooksul toimuvate nii kohalike piirkonna kui piirkondade ülese koostööpäevade selged eesmärgid on järgmised:

Kärla Koolis ja Kärla Lasteaias käisid seoses kooli arendusprojektiga 12. - 17. veebruarini 2018.a vaatlemas ja paljusid erinevaid inimesi intervjueerimas projektiga seotud väliseksperdid - MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustajad Margus Saks ja Tiia Lister.

Lääne-Saare vallas toimus Kärla, Aste ja Lümanda erivajadustega laste toetamise hetkeseisu kaardistamine ja sellega seonduvate tulevikuvajaduste väljaselgitamine. Tulemused esitatud raportis.