Hetkeseisu ja tulevikuvajaduste kaardistamine

23/10/2017

Lääne-Saare vallas toimus Kärla, Aste ja Lümanda erivajadustega laste toetamise hetkeseisu kaardistamine ja sellega seonduvate tulevikuvajaduste väljaselgitamine. Tulemused esitatud raportis.