Projekti eesmärgid
AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekt nr 2014-2020.1.02.17-0480

  • Koostada uus tugisüsteemide toimimise nii kooli- kui lasteaia sisene kui ka piirkondlik koostöömudel kohalikku eripära arvesse võttes;
  • Toetada kõiki kohalikke õpetajaid ja haridusasutuste juhte kaasava haridusega seotud uute muudatuste sisseviimisel;
  • Innustada ja aidata luua nii piirkonna haridusasutuste siseselt kui ka üleselt tulemuslikumat koostööd lastega töötavate spetsialistide vahel ühiselt loodava koostöömudeli järgi;
  • Arendada kohalikku põhikooli ja lasteaeda kui õppivaid organisatsioone, õpetajate omavahelist koostööd ja koostööd tugispetsialistidega kooli/lasteaia tugimeeskonnas kaasava hariduse väljakutsetele paremaks toimetulekuks.
  • Projekti eeldusena tekib nii Kärla Põhikoolis kui teistes projektiga seotud haridusasutustes parem valmisolek toetada kõiki tuge vajavaid lapsi tänu kooli- ja lasteaia sisese ning plaanipärase tugimeeskonna oodatavale koostööle.