Projekti tulem
AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekt nr 2014-2020.1.02.17-0480

  • Projekti eeldusena tekib nii Kärla Põhikoolis kui teistes projektiga seotud haridusasutustes parem valmisolek toetada kõiki tuge vajavaid lapsi tänu kooli- ja lasteaia sisese ning plaanipärase tugimeeskonna oodatavale koostööle.
  • Projekti tulemused aitavad kaasa kohalikul lasteaial ja koolil hakata valmistuma uueks olukorraks, kus kõigi laste toetamise vajaduste eest vastutab otseselt Saaremaa vald ehk siis vastavalt oma piirkonna laste eest Kärla kogukond. See toimub olukorras, kus Saaremaal on hetkel suur puudus tugispetsialistidest ja olemasolevate töökoormus on väga suur. Selge on üks, vaja on uut süsteemi ja muutust töökorralduses. Selleks oleme oma kogukonnas kogumas ideid ning otsime lahendusi Kärla Lasteaia ja Kärla Kooli ühisel koostööpäeval, mis peaks toimuma aprillikuu lõpus. 
  • Projekti raames valmib projektipäevik, mis kajastab käesoleva projekti eesmärke toetavat infot ja tegevusi.