Koostööpäevade eesmärgid

06/04/2018

Projekti jooksul toimuvate nii kohalike piirkonna kui piirkondade ülese koostööpäevade selged eesmärgid on järgmised:

  • ühiskonnas ja seadusandluses toimuvate kaasava hariduse oluliste muudatuste teadvustamine,
  • koolisisese ja piirkondliku tugivõrgustiku koostöömudeli ja tugisüsteemide strateegia loomine, mis parandab nii õpetajate toimetulekut kui ka laste toetamist erinevate tugitegevuste raames rõhuasetusega koostöisele vormile.